-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sample Projek Scratch - Pengajaran & Pembelajaran

Sebahagian besar projek Scratch Programming yang dihasilkan adalah bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan Computational Thinking Skills & Teaching Computer Sains Programme oleh British Computing Society (CT&CS BCS) bagi Jurulatih Utama anjuran KPM-MDEC.


Sumitra Kan Fong Kuen |

Projek kategori Pengajaran & Pembelajaran (T&L) | Penceritaan (Story) | Permainan (Game) | Muzik (Music) | Animasi (Animation) | Lukisan (Drawing)

Berikut merupakan projek untuk Latihan Jurulatih Utama untuk Program CT&CS anjuran British Computing Society (BCS).

Catatan: 
Klik ikon bendera hijau untuk memainkan projek dan butang merah untuk menghentikannya. Klik butang segi empat berwarna biru di pepenjuru kiri untuk paparan Full ScreenKan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Project Part 1: Introducing Database - Table, Record & Field.

Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Project Part 2: Introducing Database: Exercise. 

No comments: