-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Tuesday, 3 October 2017

Seminar Pembentangan Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi Pedagogi

Warga Jabatan Ilmu Pendidikan giat menghantar pasukan yang menyertai aktiviti dan pertandingan. Warga jabatan lain pula juga memberikan sokongan moral menziarahi Booth Pameran rakan-rakan bagi memeriahkan lagi suasana Hari Inovasi 2017 IPGKTHO.


Hidup Jabatan Ilmu Pendidikan!

No comments: