-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Saturday, 2 December 2017

Bengkel Pemurnian Analisis Data dan Penyediaan Laporan Kursus di bawah Program LINUS 2.0 Bil. 2/2017

Pn. Rozita binti Rahmat telah menghadiri Bengkel Pemurnian Analisis Data dan pPenyediaan Laporan Kursus di bawah Program LINUS 2.0 Bil.2/2017 anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 15-17 November 2017.

Post a Comment