-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Saturday, 21 January 2017

Don't just learn to code, learn to CREATE!

Sejak tahun 2014, kebanyakan negara Eropah seperti United Kingdom, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi telah mengubal kurikulum yang memperkenalkan Sains Komputer dan kemahiran pengaturcaraan dalam kurikulum sekolah rendah dan peringkat pendidikan yang seterusnya.

Kemahiran pemikiran komputasional merupakan inti pati di belakang tindak menulis kod untuk menyediakan sesuatu program ataupun sistem. Namun, tujuan pengaturcaraan seharusnya menyelesaikan masalah dan mereka cipta teknologi yang dapat memudahkan tugas seharian dan meningkatkan mutu hidup.

Kita menghalakan usaha mengaplikasikan kemahiran pemikiran komputasional, mencipta mesin ataupun pelbagai perkakasan dan menulis kod ke arah membina sistem ataupun menghasilkan produk yang berguna dan bernilai!

"Become a MAKER whom design and CREATE useful and meaningful digital tools!"

TEDx Talks. (2015). Don't just learn to code, learn to create | Justin Richards. TEDxYouth@ColumbiaSC. [Video file]. https://youtu.be/6rxWc-TNIJI

No comments: