-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 30 April 2017

Bengkel Penyebatian KBAT dan Tabiat Berfikir (Habits of Mind) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2107 Anjuran Jabatan Bahasa, IPGKTHO

Pada 27 April 2017 (Khamis),  dua orang pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan telah dijemput untuk menjadi penceramah dalam Bengkel Penyebatian KBAT dan Tabiat Berfikir (Habits of Mind) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2017 Anjuran Jabatan Bahasa. Bengkel ini diadakan untuk pelajar PISMP BI dan BC semester 4 dan 4 di Balai Persidangan.

  

Tn. Hj. Omar bin Zakaria telah menyampaikan topik berkaitan dengan Pemahaman tentang proses pemikiran, Kemahiran menyoal dan 8 peta pemikiran, mana kala Cik Sumitra Kan Fong Kuen pula yang berkongsi maklumat tentang Tabiat Pemikiran dan pelaksanaannya di sekolah pula.

  


No comments: